ΩΜΕΓΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής
T.K. 106 71, Αθήνα
ΤΗΛ.: 210 68 29 720
ΦΑΞ: 210 64 57 115

  ΩΜΕΓΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

 • Δ. ΤΙΤΛΟΣ: OMEGA INSURANCE BROKERS
 • ΑΦΜ: 999399730
 • ΑΡ. ΓΕΜΗ: 69084303000
 • ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 106 71, Αθήνα
 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 68 29 720
 • ΦΑΞ: 210 64 57 115
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: omegabrokers.gr
 • EMAIL: info@omegabrokers.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ